Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot tillämpad matematik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01588

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.05 16.12 1.35 99.99
Urval 2 20.05 16.12 1.35 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot tillämpad matematik vid Umeå universitet antagningspoängen 20.05 i urvalsgrupp BI, 16.12 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 21 personer till Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot tillämpad matematik vid Umeå universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 5 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå