Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01506

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.96 17.64 0.50 99.99 4.00
Urval 2 18.96 17.64 0.50 99.99 4.00
Höstterminen år 2016 hade Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science vid Umeå universitet antagningspoängen 18.96 i urvalsgrupp BI, 17.64 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

121

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

11

Under HT2016 sökte 121 personer till Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science vid Umeå universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 6 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.46 14.55 1.05 99.99
Urval 2 16.46 14.55 1.15 99.99
Höstterminen år 2015 hade Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science vid Umeå universitet antagningspoängen 16.46 i urvalsgrupp BI, 14.55 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 111 personer till Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science vid Umeå universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 44% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 11.60 0.45 99.99
Urval 2 14.00 11.60 0.45 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science vid Umeå universitet antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 11.60 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 106 personer till Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science vid Umeå universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 7 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå