Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01508

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 1.20 99.99
Urval 2 1.20 99.99
Höstterminen år 2016 hade Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi vid Umeå universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

71

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 71 personer till Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi vid Umeå universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.09 19.15 99.99
Urval 2 16.09 99.99
Höstterminen år 2015 hade Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi vid Umeå universitet antagningspoängen 16.09 i urvalsgrupp BI, 19.15 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 84 personer till Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi vid Umeå universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.52 18.78 1.00 99.99
Urval 2 15.52 18.78 1.00 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi vid Umeå universitet antagningspoängen 15.52 i urvalsgrupp BI, 18.78 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 72 personer till Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi vid Umeå universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå