Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01510

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.47 0.95 99.99
Urval 2 19.20 16.47 1.40
Höstterminen år 2016 hade Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi vid Umeå universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.47 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 109 personer till Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi vid Umeå universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 5 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.42 16.41 1.45 99.99 0.00
Urval 2 20.35 16.41 1.45 99.99
Höstterminen år 2015 hade Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi vid Umeå universitet antagningspoängen 14.42 i urvalsgrupp BI, 16.41 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

116

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 116 personer till Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi vid Umeå universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 43% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.13 19.67 1.10 99.99 4.00
Urval 2 19.90 19.67 1.10 99.99 4.00
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi vid Umeå universitet antagningspoängen 17.13 i urvalsgrupp BI, 19.67 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 98 personer till Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi vid Umeå universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 36% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå