Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01524

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.05 8.74 0.35 99.99 0.00
Urval 2 15.05 8.74 0.60 99.99
Höstterminen år 2016 hade Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet antagningspoängen 15.05 i urvalsgrupp BI, 8.74 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

177

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 177 personer till Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 22 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 12 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.35 14.63 0.60 4.00
Urval 2 13.35 14.63 0.55 99.99 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet antagningspoängen 13.35 i urvalsgrupp BI, 14.63 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

180

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

39

Under HT2015 sökte 180 personer till Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 9 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 5 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.75 13.30 0.10 2.00
Urval 2 14.26 10.79 0.10 99.99 2.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet antagningspoängen 12.75 i urvalsgrupp BI, 13.30 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

204

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

46

Under HT2014 sökte 204 personer till Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 13 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 10 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå