Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i språk vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01132

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.60 15.42 0.65 99.99 0.00
Urval 2 16.18 15.42 0.80 99.99
Höstterminen år 2016 hade Kandidatprogrammet i språk vid Umeå universitet antagningspoängen 12.60 i urvalsgrupp BI, 15.42 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 94 personer till Kandidatprogrammet i språk vid Umeå universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 4 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 4 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.17 0.90 4.00
Urval 2 15.25 15.42 0.50 99.99
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogrammet i språk vid Umeå universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.17 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

146

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 146 personer till Kandidatprogrammet i språk vid Umeå universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 12 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 11 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.73 14.21 0.30 3.00
Urval 2 13.09 10.50 0.55 99.99 2.50
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogrammet i språk vid Umeå universitet antagningspoängen 15.73 i urvalsgrupp BI, 14.21 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

138

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

31

Under HT2014 sökte 138 personer till Kandidatprogrammet i språk vid Umeå universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 13 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 11 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå