Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen vid Umeå universitet

Programkod: UMU-06010

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

7

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 7 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen vid Umeå universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå