Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 - Kompletterande pedagogisk utbildning-Förhöjd studie vid Umeå universitet

Programkod: UMU-06012

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 - Kompletterande pedagogisk utbildning-Förhöjd studie vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

168

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

19

Under HT2018 sökte 168 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 - Kompletterande pedagogisk utbildning-Förhöjd studie vid Umeå universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 8 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 8 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå