Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Praktiskt/estetiskt ämne vid Umeå universitet

Programkod: UMU-06004

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Praktiskt/estetiskt ämne vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

67

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 67 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Praktiskt/estetiskt ämne vid Umeå universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 5 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 3 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Praktiskt/estetiskt ämne vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

31

Under HT2015 sökte 79 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Praktiskt/estetiskt ämne vid Umeå universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 2 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Praktiskt/estetiskt ämne vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 108 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Praktiskt/estetiskt ämne vid Umeå universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 7 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå