Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Praktiskt/estetiskt ämne samt ytterligare ett ämne vid Umeå universitet

Programkod: UMU-06006

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Praktiskt/estetiskt ämne samt ytterligare ett ämne vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 13 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Praktiskt/estetiskt ämne samt ytterligare ett ämne vid Umeå universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå