Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade vid Umeå universitet

Programkod: UMU-06200

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

259

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

18

Under VT2018 sökte 259 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade vid Umeå universitet varav 83 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 10 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå