Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen vid Umeå universitet

Programkod: UMU-06106

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 29 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen vid Umeå universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 46 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen vid Umeå universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå