Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Estetiska ämnen vid Umeå universitet

Programkod: UMU-06102

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Estetiska ämnen vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 64 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Estetiska ämnen vid Umeå universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 7 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 8 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Estetiska ämnen vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

17

Under HT2015 sökte 52 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Estetiska ämnen vid Umeå universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 16 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 11 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Estetiska ämnen vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

53

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 53 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Estetiska ämnen vid Umeå universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 5 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå