Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan - Kompletterande pedagogisk utbildning-Förhöj vid Umeå universitet

Programkod: UMU-06112

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan - Kompletterande pedagogisk utbildning-Förhöj vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

306

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

25

Under HT2018 sökte 306 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan - Kompletterande pedagogisk utbildning-Förhöj vid Umeå universitet varav 117 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 18 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 13 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå