Antagningspoäng för Kostvetarprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01234

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.10 12.25 0.35 99.99 3.00
Urval 2 15.95 12.25 0.50 99.99 3.00
Höstterminen år 2016 hade Kostvetarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 11.10 i urvalsgrupp BI, 12.25 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

175

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

19

Under HT2016 sökte 175 personer till Kostvetarprogrammet vid Umeå universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 20 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 6 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 15.12 0.35 3.00
Urval 2 11.53 11.77 0.10 99.99
För höstterminen år 2015 hade Kostvetarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 15.12 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

247

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 247 personer till Kostvetarprogrammet vid Umeå universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 20 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 10 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.69 0.60 0.00
Urval 2 14.75 13.50 0.60
För höstterminen år 2014 hade Kostvetarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.69 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

306

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 306 personer till Kostvetarprogrammet vid Umeå universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 8 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå