Antagningspoäng för Kulturanalysprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01104

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 14.40 0.55 3.00
Urval 2 13.25 8.52 0.25 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kulturanalysprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 13.60 i urvalsgrupp BI, 14.40 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

126

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

29

Under HT2016 sökte 126 personer till Kulturanalysprogrammet vid Umeå universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 6 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 7 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 14.60 0.60 3.00
Urval 2 11.67 13.43 0.20 3.00
För höstterminen år 2014 hade Kulturanalysprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 14.60 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

137

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 137 personer till Kulturanalysprogrammet vid Umeå universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 10 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå