Antagningspoäng för Läkarprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01309

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.67 21.99 1.70 4.00
Urval 2 21.41 21.73 1.65 4.00
För höstterminen år 2017 hade Läkarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 21.67 i urvalsgrupp BI, 21.99 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

4523

Antagna urval 1

149

Antagna urval 2

138

Under HT2017 sökte 4523 personer till Läkarprogrammet vid Umeå universitet varav 621 i första hand. Totalt antogs 149 personer i det första urvalet varav 52 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 138 personer varav 50 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.38 21.95 1.65 4.00
Urval 2 21.15 21.93 1.65 4.00
Vårterminen år 2017 hade Läkarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 21.38 i urvalsgrupp BI, 21.95 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

3057

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

140

Under VT2017 sökte 3057 personer till Läkarprogrammet vid Umeå universitet varav 389 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 63 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 62 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.50 22.17 1.70 4.00
Urval 2 22.20 22.15 1.65 4.00
För höstterminen år 2016 hade Läkarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 22.50 i urvalsgrupp BI, 22.17 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

4631

Antagna urval 1

149

Antagna urval 2

139

Under HT2016 sökte 4631 personer till Läkarprogrammet vid Umeå universitet varav 578 i första hand. Totalt antogs 149 personer i det första urvalet varav 61 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 139 personer varav 58 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.40 21.98 1.70 4.00
Urval 2 21.25 21.90 1.65 4.00
Vårterminen år 2016 hade Läkarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 21.40 i urvalsgrupp BI, 21.98 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

3016

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

135

Under VT2016 sökte 3016 personer till Läkarprogrammet vid Umeå universitet varav 383 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 69 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 64 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.10 22.20 1.70 4.00
Urval 2 21.80 21.93 1.70 4.00
För höstterminen år 2015 hade Läkarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 22.10 i urvalsgrupp BI, 22.20 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

4779

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

134

Under HT2015 sökte 4779 personer till Läkarprogrammet vid Umeå universitet varav 623 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 63 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 134 personer varav 58 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 45% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.60 22.25 1.70 4.00
Urval 2 21.40 22.10 1.70 4.00
Vårterminen år 2015 hade Läkarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 21.60 i urvalsgrupp BI, 22.25 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

2987

Antagna urval 1

139

Antagna urval 2

126

Under VT2015 sökte 2987 personer till Läkarprogrammet vid Umeå universitet varav 356 i första hand. Totalt antogs 139 personer i det första urvalet varav 64 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 126 personer varav 56 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.30 22.50 1.75 4.00
Urval 2 21.90 22.50 1.70 4.00
För höstterminen år 2014 hade Läkarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 22.30 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

4851

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

130

Under HT2014 sökte 4851 personer till Läkarprogrammet vid Umeå universitet varav 570 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 63 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 61 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.80 22.20 1.70 4.00
Urval 2 21.70 22.10 1.65 4.00
Vårterminen år 2014 hade Läkarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 21.80 i urvalsgrupp BI, 22.20 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

2819

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

124

Under VT2014 sökte 2819 personer till Läkarprogrammet vid Umeå universitet varav 385 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 57 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 124 personer varav 63 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå