Antagningspoäng för Logopedprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01328

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.89 16.46 0.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Logopedprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.89 i urvalsgrupp BI, 16.46 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

32

Under HT2020 sökte 172 personer till Logopedprogrammet vid Umeå universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 3 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 6 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 16.84 0.75 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Logopedprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 16.84 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

167

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

33

Under HT2019 sökte 167 personer till Logopedprogrammet vid Umeå universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 0 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 1 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 17.75 0.90 0.00 0.00
Urval 2 15.45 17.81 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Logopedprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

31

Under HT2018 sökte 235 personer till Logopedprogrammet vid Umeå universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 3 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 3 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.19 19.55 1.05 3.50
Urval 2 15.94 16.19 0.70
För höstterminen år 2017 hade Logopedprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.19 i urvalsgrupp BI, 19.55 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

252

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

31

Under HT2017 sökte 252 personer till Logopedprogrammet vid Umeå universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 1 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 1 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 18.70 1.05 0.00
Urval 2 18.28 16.19 0.95
För höstterminen år 2016 hade Logopedprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

284

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 284 personer till Logopedprogrammet vid Umeå universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 1 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 1 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 19.42 1.10 0.00
Urval 2 19.17 18.40 0.90
För höstterminen år 2015 hade Logopedprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 19.42 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

330

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 330 personer till Logopedprogrammet vid Umeå universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 3 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 3 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.72 20.77 1.20 0.00
Urval 2 19.00 18.42 1.00
För höstterminen år 2014 hade Logopedprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.72 i urvalsgrupp BI, 20.77 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

362

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

28

Under HT2014 sökte 362 personer till Logopedprogrammet vid Umeå universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 4 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 3 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå