Antagningspoäng för Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: arbetsmiljöteknik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03080

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: arbetsmiljöteknik vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 51 personer till Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: arbetsmiljöteknik vid Umeå universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 3 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 0 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå