Antagningspoäng för Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: beteendevetenskap vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03082

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: beteendevetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

180

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

27

Under HT2016 sökte 180 personer till Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: beteendevetenskap vid Umeå universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 4 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 3 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: beteendevetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

171

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 171 personer till Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: beteendevetenskap vid Umeå universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 10 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 12 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: beteendevetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

197

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 197 personer till Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: beteendevetenskap vid Umeå universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 5 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 2 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå