Antagningspoäng för Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: företagssköterska vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03086

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: företagssköterska vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 82 personer till Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: företagssköterska vid Umeå universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 0 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 0 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: företagssköterska vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

39

Under HT2015 sökte 102 personer till Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: företagssköterska vid Umeå universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 2 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 1 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: företagssköterska vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 119 personer till Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: företagssköterska vid Umeå universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 3 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 1 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå