Antagningspoäng för Magisterprogram i arbetsterapi vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03002

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Magisterprogram i arbetsterapi vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 18 personer till Magisterprogram i arbetsterapi vid Umeå universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 2 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram i arbetsterapi vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 29 personer till Magisterprogram i arbetsterapi vid Umeå universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 1 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 0 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Magisterprogram i arbetsterapi vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 21 personer till Magisterprogram i arbetsterapi vid Umeå universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 1 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 0 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå