Antagningspoäng för Magisterprogram i befolkningsstudier vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02001

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Magisterprogram i befolkningsstudier vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

3

Under VT2018 sökte 27 personer till Magisterprogram i befolkningsstudier vid Umeå universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 40% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå