Antagningspoäng för Magisterprogram i bildterapi vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03051

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Magisterprogram i bildterapi vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

19

Under VT2017 sökte 48 personer till Magisterprogram i bildterapi vid Umeå universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 2 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 2 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2015 hade Magisterprogram i bildterapi vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

59

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2015 sökte 59 personer till Magisterprogram i bildterapi vid Umeå universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 1 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 1 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå