Antagningspoäng för Magisterprogram i Folkhälsovetenskap vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03050

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Magisterprogram i Folkhälsovetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

81

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 81 personer till Magisterprogram i Folkhälsovetenskap vid Umeå universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 45% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram i Folkhälsovetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 61 personer till Magisterprogram i Folkhälsovetenskap vid Umeå universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 45% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå