Antagningspoäng för Magisterprogram i idrottsmedicin vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03070

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magisterprogram i idrottsmedicin vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

78

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 78 personer till Magisterprogram i idrottsmedicin vid Umeå universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 14 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 17 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Magisterprogram i idrottsmedicin vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 66 personer till Magisterprogram i idrottsmedicin vid Umeå universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 6 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 8 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram i idrottsmedicin vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

24

Under HT2015 sökte 77 personer till Magisterprogram i idrottsmedicin vid Umeå universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 13 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 13 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Magisterprogram i idrottsmedicin vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 55 personer till Magisterprogram i idrottsmedicin vid Umeå universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 10 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 7 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå