Antagningspoäng för Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02072

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

43

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

11

Under HT2018 sökte 43 personer till Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) vid Umeå universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 40% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå