Antagningspoäng för Magisterprogram i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03008

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Magisterprogram i sjukgymnastik vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

148

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 148 personer till Magisterprogram i sjukgymnastik vid Umeå universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 15 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 13 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå