Antagningspoäng för Magisterprogram i statistik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02078

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Magisterprogram i statistik vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under HT2018 sökte 28 personer till Magisterprogram i statistik vid Umeå universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 40% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå