Antagningspoäng för Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02050

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

32

Under HT2017 sökte 122 personer till Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt vid Umeå universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 11 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 6 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

135

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 135 personer till Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt vid Umeå universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 7 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

127

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 127 personer till Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt vid Umeå universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 4 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 6 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

144

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 144 personer till Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt vid Umeå universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 3 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå