Antagningspoäng för Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02080

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

7

Under HT2018 sökte 60 personer till Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter vid Umeå universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå