Antagningspoäng för Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02062

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 63 personer till Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt vid Umeå universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 18 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 10 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

11

Under HT2016 sökte 55 personer till Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt vid Umeå universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 11 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 2 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

71

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

24

Under HT2015 sökte 71 personer till Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt vid Umeå universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 12 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 11 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 45 personer till Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt vid Umeå universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 10 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 7 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå