Antagningspoäng för Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet

Programkod: UMU-05004

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 27 personer till Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 1 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 33 personer till Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 4 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 3 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 37 personer till Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 11 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 5 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2014 hade utbildningen Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd på Umeå universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 0 personer till Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå