Antagningspoäng för Masterprogram i Biomedicin vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03060

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram i Biomedicin vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 27 personer till Masterprogram i Biomedicin vid Umeå universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 0 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i Biomedicin vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 22 personer till Masterprogram i Biomedicin vid Umeå universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 4 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i Biomedicin vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

18

Under HT2015 sökte 34 personer till Masterprogram i Biomedicin vid Umeå universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 7 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i Biomedicin vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 47 personer till Masterprogram i Biomedicin vid Umeå universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 8 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå