Antagningspoäng för Masterprogram i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03000

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 82 personer till Masterprogram i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 36% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2015 sökte 76 personer till Masterprogram i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 29% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

80

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 80 personer till Masterprogram i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå