Antagningspoäng för Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03056

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 66 personer till Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi vid Umeå universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

13

Under HT2015 sökte 56 personer till Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi vid Umeå universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 3 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 32% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå