Antagningspoäng för Masterprogram i krishantering och fredsbyggande vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02030

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i krishantering och fredsbyggande vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 106 personer till Masterprogram i krishantering och fredsbyggande vid Umeå universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 11 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 6 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 42% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i krishantering och fredsbyggande vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

19

Under HT2015 sökte 83 personer till Masterprogram i krishantering och fredsbyggande vid Umeå universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 7 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 5 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i krishantering och fredsbyggande vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 58 personer till Masterprogram i krishantering och fredsbyggande vid Umeå universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 5 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå