Antagningspoäng för Masterprogram i kultur- och medievetenskap vid Umeå universitet

Programkod: UMU-08022

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram i kultur- och medievetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

13

Under HT2017 sökte 39 personer till Masterprogram i kultur- och medievetenskap vid Umeå universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 6 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 5 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå