Antagningspoäng för Masterprogram i omvårdnad vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03012

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram i omvårdnad vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

54

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

21

Under HT2017 sökte 54 personer till Masterprogram i omvårdnad vid Umeå universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 5 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 1 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i omvårdnad vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 58 personer till Masterprogram i omvårdnad vid Umeå universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 5 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 4 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i omvårdnad vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 66 personer till Masterprogram i omvårdnad vid Umeå universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 6 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 4 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i omvårdnad vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 58 personer till Masterprogram i omvårdnad vid Umeå universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 9 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 4 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå