Antagningspoäng för Masterprogram i rätt, genus och samhälle vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02068

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i rätt, genus och samhälle vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

226

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 226 personer till Masterprogram i rätt, genus och samhälle vid Umeå universitet varav 101 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 10 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 9 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå