Antagningspoäng för Masterprogram i socialt arbete vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02066

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram i socialt arbete vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

11

Under HT2017 sökte 45 personer till Masterprogram i socialt arbete vid Umeå universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 4 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 2 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i socialt arbete vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 25 personer till Masterprogram i socialt arbete vid Umeå universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 3 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 2 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå