Antagningspoäng för Masterprogram i statsvetenskap vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02076

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i statsvetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

9

Under HT2018 sökte 86 personer till Masterprogram i statsvetenskap vid Umeå universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 45% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå