Antagningspoäng för Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02000

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

138

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

18

Under HT2016 sökte 138 personer till Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering vid Umeå universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 7 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 132 personer till Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering vid Umeå universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 10 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

112

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

13

Under HT2014 sökte 112 personer till Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering vid Umeå universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 11 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå