Antagningspoäng för Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad vid Umeå universitet

Programkod: UMU-05032

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 98 personer till Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad vid Umeå universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå