Antagningspoäng för Masterprogrammet i direkt arkitektonisk intervention vid Umeå universitet

Programkod: UMU-05106

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogrammet i direkt arkitektonisk intervention vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

9

Under HT2015 sökte 42 personer till Masterprogrammet i direkt arkitektonisk intervention vid Umeå universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 28% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogrammet i direkt arkitektonisk intervention vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

7

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 7 personer till Masterprogrammet i direkt arkitektonisk intervention vid Umeå universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå