Antagningspoäng för Masterprogrammet i ekologi vid Umeå universitet

Programkod: UMU-05002

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogrammet i ekologi vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

41

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 41 personer till Masterprogrammet i ekologi vid Umeå universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Masterprogrammet i ekologi vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 25 personer till Masterprogrammet i ekologi vid Umeå universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 18% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogrammet i ekologi vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

13

Under HT2015 sökte 30 personer till Masterprogrammet i ekologi vid Umeå universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 7 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 4 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogrammet i ekologi vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 25 personer till Masterprogrammet i ekologi vid Umeå universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 44% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå