Antagningspoäng för Masterprogrammet i farmaci vid Umeå universitet

Programkod: UMU-05018

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Masterprogrammet i farmaci vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

191

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 191 personer till Masterprogrammet i farmaci vid Umeå universitet varav 160 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 4 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 4 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Masterprogrammet i farmaci vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

195

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

26

Under HT2015 sökte 195 personer till Masterprogrammet i farmaci vid Umeå universitet varav 158 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 5 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 4 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogrammet i farmaci vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

147

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

31

Under HT2014 sökte 147 personer till Masterprogrammet i farmaci vid Umeå universitet varav 120 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 4 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå