Antagningspoäng för Masterprogrammet i finansiering vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02014

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogrammet i finansiering vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

131

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 131 personer till Masterprogrammet i finansiering vid Umeå universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 15 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 7 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Masterprogrammet i finansiering vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 125 personer till Masterprogrammet i finansiering vid Umeå universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 15 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 8 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå