Antagningspoäng för Masterprogrammet i IT Management vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02052

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogrammet i IT Management vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

16

Under HT2017 sökte 99 personer till Masterprogrammet i IT Management vid Umeå universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 10 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogrammet i IT Management vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

114

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 114 personer till Masterprogrammet i IT Management vid Umeå universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 6 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogrammet i IT Management vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

95

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

17

Under HT2015 sökte 95 personer till Masterprogrammet i IT Management vid Umeå universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 13 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 13 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogrammet i IT Management vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

97

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 97 personer till Masterprogrammet i IT Management vid Umeå universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 11 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå