Antagningspoäng för Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02054

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

81

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 81 personer till Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap vid Umeå universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 7 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 66 personer till Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap vid Umeå universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

59

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 59 personer till Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap vid Umeå universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 7 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 5 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 42% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå